Greek version of the Microsoft Online Lottery Promo 2018

Subject: Συγχαρητήρια (“Congratulations” in Greek)
From:   Microsoft <regional.itabira@policiacivil.mg.gov.br>
Date:   2018-01-18
To:    
Reply-To:   mic73dept@gmail.com

Το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο έχει κερδίσει ένα χρηματικό έπαθλο ύψους $ 900.000,00 USD, από το βραβείο Microsoft 2018, για να λάβετε το βραβείο σας να στείλετε το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό κινητού σας.

Πνευματικά δικαιώματα © Microsoft Online Lottery Promo 2018.


It seems scammers are trying spamming in different languages with the help of free tools like Google Translate these days. This time they tried the same old Microsoft Lottery scam and target the Greek people (faking a Brazilian .gov.br e-mail address as sender).

Translated back to English the e-mail states the following:


Your email has won a cash prize of USD $ 900.000,00, the Microsoft 2018 prize to get your prize to send the name, address and your phone number.
Copyright © Microsoft Online Lottery Promo 2018.


Scammer Alert

Scam alert! The E-mail above is a SCAM. It’s a Nigerian Lottery scam, the story and all names & roles are fake. Microsoft has nothing to do with this! The scammers will most likely ask you for money upfront as ‘costs’ before you get your ‘prize’ (which you will never get offcourse).

If you’ve received this by e-mail than mark it as SPAM (if possible) and/or DELETE it. Please comment below if you have received this message but with a little difference etc.

Post Author: Webmaster

11 thoughts on “Greek version of the Microsoft Online Lottery Promo 2018

  Azra

  (November 14, 2018 - 11:36 pm)

  Question received from Azra (from Sarajevo, Federation of Bosnia and Herzegovina):

  Subject: Zasto ste mi poslali ovu poruku (which is Croatian and translates to: Why did you send me this email)

  Message Body:
  Vaš ID e-pošte osvojio je nagradu od $ 900000,00 USD, od Microsoft Award 2018. Da biste dobili nagradu, pošaljite svoje ime: Adresa i broj mobitela.

  Copyright © Microsoft Promo 2018

   Webmaster

   (December 28, 2018 - 12:37 pm)

   Hello Azra, be warned: As you can read above, this is a scam email! You can not reach the scammers by using the contact-form on our site, but we can answer your question. You’ve just been spammed. It seems the scammers also translated their lotery scam into Croatian. Do not fall for this as it is absolutely fake, so do not respond to them. Good luck.

  Craig Bernard

  (May 25, 2018 - 12:06 am)

  • Comment review: Received as a comment on this article. So a testimonial for more scamstuff from the same or other Nigerian scammers. Be warned!
  • From: Craig Bernard <ernestkleantech@gmail.com>
  • Location: 105.112.98.212 (Celtel Nigeria Limited t.a ZAIN, Bénin, Edo, Nigeria)
  • Date: 2018/05/25 at 12:06 am

  I’ve been reluctant in purchasing this blank ATM card i heard about online because everything seems too good to be true, but i was convinced & shocked when my friend at my place of work got the card from ERNEST KLEAN hackers & we both confirmed it really works, without delay i gave it a go. i’m so happy because I’ve been making transfer of $5000 daily from the card to my own account. So glad i gave it a try at last. This card has really changed my life financially without getting caught, it truly works though its illegal but it has made me rich!! If you need this card from real hackers then here is their email: (ernestkleantech@gmail.com)

  leo

  (May 3, 2018 - 2:34 am)

  • Comment review: Received as a comment on this article. So a testimonial for more scamstuff from the same or other Nigerian scammers. Be warned!
  • From: leo <ponsamir@gmail.com>
  • Location:  41.217.0.3 (Spectranet, Nigeria)
  • Date: 2018/05/03 at 2:34 am

  With great joy in my heart am happy to say have payed off all my mortgage nid still have with me a lot, mr flinch really came through for me,when I thought all hope was lost he showed me that there is always hope whenever we fill there is none if we just look further. Have lost approximately $124k to scam brokers i tried different mean to get them back but none was working I was directed to different companies,different organizations,different hackers in the end all they did was fail me I was confused because I need to pay back the loans I was owning and also pay so bills but then when I thought all hope was lost I stumbled upon a post about how mr flinch help this certain someone recover his fund, I thought for a while about contact him till I finally did and am so lucky I did because all my funds were retrieved.Thank you mr Marquez am forever greatful.write to him if you have any problems concerning withdrawal. {binaryoptionrefundnow@tutanota.com}

  kyle walker

  (April 23, 2018 - 6:32 am)

  • Comment review: Received as a comment on this article. So a testimonial for more scamstuff from the same or other Nigerian scammers. Be warned!
  • From: kyle walker <kylewalker035@gmail.com>
  • Location: 197.210.172.76 (MTN NIGERIA Communication limited, Lagos, Nigeria)
  • Date: 2018/04/23 at 6:32 am

  Hello friend, i want to share my testimony on how i got my BLANK ATM card which have change my life today. i was once living on the street where by things were so hard for me, even to pay off my bills was very difficult for me i have to park off my apartment and start sleeping on the street of Vegas. i tried all i could do to secure a job but all went in vain because i was from the black side of America. so i decided to browse through on my phone for jobs online where i got an advert on Hackers advertising a Blank ATM card which can be used to hack any ATM Machine all over the world, i never thought this could be real because most advert on the internet are based on fraud, so i decided to give this a try and look where it will lead me to if it can change my life for good. i contacted this hackers and they told me they are from Australia and also they have branch all over the world in which they use in developing there ATM CARDS, this is real and not a scam it have help me out. to cut the story short this men who were geeks and also experts at ATM repairs, programming and execution who taught me various tips and tricks about breaking into an ATM Machine with a Blank ATM card.i applied for the Blank ATM card and it was delivered to me within 3 days and i did as i was told to and today my life have change from a street walker to my house, there is no ATM MACHINES this BLANK ATM CARD CANNOT penetrate into it because it have been programmed with various tools and software before it will be send to you. my life have really change and i want to share this to the world, i know this is illegal but also a smart way of living Big because the government cannot help us so we have to help our self. if you also want this BLANK ATM CARD i want you to contact the Hackers email, {drabaka99@gmail.com} or whatsApp him on +2348147054320 and your life will change

  Kent slay

  (March 27, 2018 - 4:41 pm)

  • Comment review: Received as a comment on this article. So a testimonial for some anti-scam stuff?! Seems too vague and unrelated. Possible scammer! Be warned!
  • From: Kent slay <marklewiscampbell@gmail.com>
  • Location: 196.247.56.83 (Packet Exchange Limited, Toronto, Ontario, Canada)
  • Date: 2018/03/27 at 4:41 pm

  I lost some funds to a binary option scam, its pathetic how heartless these cyrptocurrency pundits are..Thankfully i was able to recover my funds after stumbling upon a testimony of another victim of these pundits online.

  I am forever grateful to ({Robertjonesrecovery@gmail.com}.https://youtu.be/xoHSC2iVNLc) for helping me out.I’m sure he could also be contacted for other forms of online scams.

  malta

  (March 26, 2018 - 6:04 pm)

  • Comment review: Received as a comment on this article. So a testimonial for more scamstuff from the same or other Nigerian scammers. Sended through a VPN or proxy to hide their location. Be warned!
  • From: malta <scottleonard43@gmail.com>
  • Location: 196.247.56.85 (Packet Exchange Limited, Toronto, Ontario, Canada)
  • Date: 2018/03/26 at 6:04 pm

  I have been able to retrieve all my lost funds of about $450,000,which I never thought i would get again from an scam broker who stocked my trading for over 2 months now, and denied my access to my trading account.i was happy that i got all my funds back without stress, All thanks to my pastor who introduced me to a classic binary option recovery expert. Do you have funds that you wish to withdraw from your account, is your Broker manager asking you to make more deposit before you can place a withdrawal, have you lost money from any investment online? , are you confused and you don’t know how to go about it. The contact {Robertjonesrecovery@gmail.com}..

  Dr Ivanka

  (February 28, 2018 - 5:04 pm)

  • Comment review: Received as a comment on this article. So a testimonial for more scamstuff from the same or other Nigerian scammers. Be warned!
  • From: Dr Ivanka <Ponsamir@gmail.com>
  • Location: 197.210.226.150 (MTN NIGERIA Communication limited, Emure-ekiti, Ekiti, Nigeria)
  • Date: 2018/02/28 at 5:04 pm

  Finally I have been able to retrieve all my lost funds of about $750,000,which I never believed I would get again from an unregulated broker who stocked my trading capital for over 3 months now, and denied my access to my trading account. I’m so glad that I have gotten back all my funds back without stress, All thanks to my neighbor who introduced me to a certified binary option recovery expert. Do you have funds that you wish to withdraw from your account, is your Broker manager asking you to make more deposit before you can place a withdrawal, have you last money from any investment online? , are you confused and you don’t know how to go about it. The contact {wealthrecovery94@gmail.com}. Thank me later.

  Papadopoulos Simeon

  (February 13, 2018 - 4:36 pm)

  Same message, different sender

  pontille@ehess.fr

  william smith

  (February 6, 2018 - 7:26 am)

  • Comment review: Received as a comment on this article. So an advertisement for more scamstuff from the same or other Nigerian scammers. Be warned!
  • From: william smith <illuminatitemple242@gmail.com>
  • Location: 105.112.43.116 (Celtel Nigeria Limited t.a ZAIN, Lagos, Nigeria)
  • Date: 2018/02/06 at 7:26 am

  BROTHERHOOD OF ILLUMINATI Easy way to join the Illuminati brotherhood in the world. Are you a business man or an artist,Politicians and you want to become big, Powerful and famous in the world, join us to become one of our official member today.you shall be given an ideal chance to visit the Satan and his representative after registrations is complected by you, no sacrifice or human life needed, Illuminati brotherhood brings along wealth and famous in life, you have a full access to eradicate poverty away from your life now. So contact Mr WILLIAMS.Via:EMAIL.. {illuminatitemple242@gmail.com}, WhatsApp, or call us on +2347062809707.Join us today and realize your dreams…

  Brett Wood

  (January 30, 2018 - 10:21 am)

  • Comment review: Received as a comment on this article. So a testimonial for more scamstuff from the same or other Nigerian scammers. Sended through a proxy. Now why would they want to hide their location? Because they are ALSO SCAMMERS! Be warned!
  • From: Brett Wood <Brettwood100@gmail.com>
  • Location: 107.167.109.191 (Opera Software Americas LLC, Asia/Pacific Region)
  • Date: 2018/01/30 at 10:21 am

  Check out Engr Michael newly designed super intelligent blank ATM cards Which have been specially programmed to withdraw free cash from any ATM Machine worldwide He has hacked the sum of one million dollars into each of the cards. please beware of scams selling counterfeit cards he sell the original cards with documents to validate the transactions. He deliver this cards to all any customers and interested buyers worldwide and it has changed the life of many people including me. I purchase mine to give a try and i saw many people talking about him, i tried my best to get one by doing what he ask me to do with the instructions, he make my card and sent to me without stressing me. Today I’m so happy seeing myself been rich, so i have to tell everyone who might need his help. he have various cards and various prices for them and the cards has expiring date and i cash out $5000 daily. Today I have my car and I’m rich I can pay more rent now. you can email him:micharelatmhacker@gmail.com. text him them +18508008129

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *