Your Netflix Membership Has Been Suspended

Your Netflix Membership Has Been Suspended! We recently failed to validate your payment information we hold on record for your account, therefore we need to ask you to complete a brief validation process in order to verify your billing and payment details. Failure to complete the validation process will result in cancellation of your netflix membership.

Fishing scams

Dutch phishing mail: ICS – Uw account is tijdelijk opgeschort

A phishing email in Dutch pretends to be sended by the International Card Services: Helaas moeten we u meedelen dat uw account tijdelijk is opgeschort. De opschorting is een tijdelijke maatregel die we nemen om zowel onze klant als de verkoper tegen fraude te beschermen. Dit is bedoeld om iedereen veilig te houden, totdat we het probleem met onze klant kunnen oplossen. Om het probleem op te lossen en toegang tot uw account te krijgen klik a.u.b. hier.

Fishing scams

Dutch phishing mail: Uw nieuwe SNS Bank Digipas

A phishing email in Dutch faking a bank from the Netherlands: Vraag de nieuwe digipas nu gratis aan In verband met veiligheidsredenen is het verplicht uw oude digipas te vervangen voor de nieuwe. Wij bieden onze klanten de mogelijkheid dit kosteloos te doen voor 30e Maart 2018. Wij raden u aan de nieuwe digipas vandaag nog gratis aan te vragen.

Pay CJIB Dutch fine to an Irish bankaccount?

E-mail from the Dutch fine authority (CJIB): Wij hebben u meerdere malen per brief verzocht om de betaling te voldoen. Het openstaande bedrag is tot heden niet op de rekening van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) bijgeschreven. Het volledige bedrag van € 214,00 moet uiterlijk 05-01-2018 zijn bijgeschreven op het rekeningnummer IE16PFSR99107004256806 van CJIB Leeuwarden.

DHL Package Delivery Notification

DHL Package Delivery Notification Subject: DHL E – Notification – Delivery Attempt Failed!!! From:   DHL Group © <canon@thehickman.org> Date:   2017-11-16 To:     DELIVERY NOTIFICATION, Dear Customer, We attempted to deliver your item at 10:10 AM on November 15th,2017. The delivery attempt failed because nobody was present at the shipping address, so this notify has been […]

Fishing scams

We noticed unusual activity in your PayPal account

Subject: We noticed unusual activity in your PayPal account From:   your@email.address Date:   2017-10-23 To:   your@email.address PayPal Suspicious Activity Last Update 0:33 PM, 22 Oct 2017 Dear Customer For your protection, your PayPal ID is automatically disabled. We detect unauthorized Login Attempts to your PayPal ID from other IP Location. Please verify your identity today or […]

Paying CJIB NL fines with Bitcoin

E-mail from the Dutch fine authority (CJIB): U hееft ееn bеsсhikking еn vеrvоlgеns twее ааnmаningеn оntvаngеn оvеr hеt оvеrtrеdеn vаn ееn vеrkееrsvооrsсhrift. Wij hеbbеn u mееrdеrе mаlеn реr briеf vеrzосht оm dе bеtаling tе vоldоеn. Hеt ореnstааndе bеdrаg is tоt hеdеn niеt ор dе rеkеning vаn hеt сеntrааl Justitiееl Inсаssоburеаu (СJIВ) bijgеsсhrеvеn.